Poduzeće

Poduzeće Projekt.si d.o.o. je privatno poduzeće iz Ljubljane. Temeljna djelatnost poduzeća je razvoj i prodaja programske opreme za vođenje poslovanja poduzeća (d.o.o. in s.p.), te javnih zavoda. Naše produkte upotrebljava preko 400 poduzeća iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Madžarske, Španjolske i Holandije.

Metode i uslovi za dobijanje dozvole

PIS softverski paket je licencirani autorski rad. Uz licencu imate dozvolu da koristite naš paket, u skladu sa uslovima sadržanim u ugovoru o licenci. Prema zakonu o autorskim pravima, korišćenje softvera bez autorskih prava bez licence je nezakonito i stoga kažnjivo. </ P>

Nudimo našim kupcima dva načina za dobijanje licence:

Kupite licencu

Kupovinom licence iz licence PIS softvera postajete vlasnik licence. Kupovina uključuje kompletno održavanje i primenu do jedne godine. Posle ovog perioda imate mogućnost da napravite ugovor o održavanju ili osveženju. U ugovoru o osvežavanju sve promene su uključene u cijenu, dok ugovor o održavanju uključuje i posjete ili intervencije sa klijentima pored verzije.

Najem licence

Pošto sama kupovina može previše koštati kompanije, nudimo i našim kupcima najem licence. Prednost iznajmljivanja je plaćanje mjesečnog najma koja važi za period izdavanja. Ugovor o zakupu već uključuje održavanje, a plaća se mesečna fiksna kamata od 4% od vrednosti softvera. Prilikom potpisivanja ugovora, plaća se 10% vrednosti softvera, kao trošak postavljanja sistema. Nakon raskida zakupa, zakupac više nema pravo da koristi ovaj ugovor.

Lokacija poduzeća

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top