Za obdobje:
DatumVerzijaModulOpis
17.9.2020 17:02:355.5.338.3268BlagMPPri vnosu naročila na blagajni je na voljo nova funkcija – vnos pozivnika, za tiste, ki jih želijo uporabljati.
17.9.2020 17:00:525.5.338.3268ArtFunkcija "Iskanje artikla po partnerjevi šifri" je nadgrajena. Sedaj išče tako po šifri kot po partnerjevem nazivu.
15.9.2020 0:00:165.5.337.3267TehPosPri popravi postavke ekvivalenta operacije na tehnološkem postopku program ni prebral norme. Popravljeno.
14.9.2020 23:59:075.5.337.3267EMailV predlogah za pošiljanje dokumentov po elektronski pošti je na voljo še ena spremenljivka [PartName], ki v naslov ali sporočilo zapiše naziv partnerja.
14.9.2020 14:34:335.5.3363266SistemV knjigi opravil je za vsakega uporabnika na voljo funkcija Uporabniške nastavitve, kjer lahko določi, kdo ga nadomešča, prejemanje emailov za nove naloge ipd. V nastavitvah pravic za ta modul je sedaj možno določiti uporabniku tudi pravico do uporabniških nastavitev drugih uporabnikov (recimo za administratorja).
14.9.2020 14:32:495.5.3363266GKPri izpisu poslovnega poročila iz bilance lahko uporabnik izbere možnost izpisa samo likvidiranih temeljnic.
14.9.2020 14:32:065.5.3363266PrisotV nastavitvah programa je na voljo nov parameter, s katerim se določi, da spreminjanje začetka/konca delovnega dne delavca ne spremeni planiranih ur za ta dan.
14.9.2020 14:29:265.5.3363266GKV pregledu temeljnice je na voljo dodatna kolona – naziv konta.
10.9.2020 21:42:095.5.335.3265ProdajaPri prenosu računa v glavno knjigo tudi na postavko s parskimi izravnavami zapišem SM in lokacijo (z zadnje postavke prihodkov).
10.9.2020 21:41:215.5.335.3265ProdajaPri prenosu postavk preko veznega dokumenta sedaj v nov dokument ne pranašam številke pozicije – te gredo lepo po vrsti na novem dokumentu.
10.9.2020 21:40:335.5.335.3265PonudOdpravljena napaka pri popravi alternativne postavke, ko je program sam spreminjal številko pozicije.
10.9.2020 21:39:495.5.335.3265PogDobavV pregledu pogodbe z dobavitelji je na voljo nova funkcija za prenos cen s pogodbe na nabavne cenike.
10.9.2020 21:39:095.5.335.3265ArtikelV šifrantu artiklov ni delovalo iskanje s F12, če je uporabnik vnesel šifro, daljšo od 9 znakov. Urejeno.
6.9.2020 20:27:445.5.334.3264OSPri obračunu amortizacije se na vsako inventarno lahko zapiše ključ za delitev stroška. Če v ključu ni vpisanega SM (ker je ključ narejen za delitev po drugih dimenzijah), program pri knjiženju vzame SM iz samega osnovnega sredstva.
6.9.2020 20:26:065.5.334.3264KPPV knjigi opravil je dodana funkcija, ki opis opravila shrani v odložišče.
6.9.2020 20:25:335.5.334.3264SKDFAPri uvozu eRačunov lahko iz DocumentBox-a pridejo tudi kakšni drugi dokumenti, ki so bili tja napačno poslani. Ti dokumenti so označeni kot predračuni in program jih ne bo uvažal ne v temeljnice ne v opravila. Uporabnik pa lahko določi, da gre to v opravilo.
6.9.2020 20:23:48Email SMTPPri pošiljanju kateregakoli poročila iz programa z internim modulom je v predlogo dodana možnost zapisa naslova sporočila. Več v navodilih na forumu.
31.8.2020 22:44:175.5.333.3263PartnerNadgrajene funkcije za preverjanje TRR
31.8.2020 22:43:435.5.333.3263GKPri uvozu izipiska sta doodani 2 funkciji – da se llahko uvažajo tudi pllačia prejetih računov in da se lahko uvaža več izpiskv naenkrat.
29.8.2020 21:41:255.5.332.3262RezervacijeV modulu Rezervacije lahko uporabnik vidi podatke iz čakalne liste za izdajo s pocketPIS.
29.8.2020 21:40:075.5.332.3262ProdajaPri pošiljanju prodajnega dokumenta po elektronski pošti program v sporočilo prenese tudi podatke o dokumentu (številka dokumenta, datum, prevozni list, opomba), ki jih uporabnik lahko uporabi v predlogi sporočila.
29.8.2020 21:38:305.5.332.3262ProdajaPri vnosu glave prodajnega dokumenta se pri prevozniku poleg registracijske številke sedaj lahko vnese tudi številka previznega lista.
29.8.2020 21:37:385.5.332.3262ProdajaPri prenosu prodajnega dokumenta s F3 se v glavo novega dokumenta ni prenesel elektronski naslov iz izvornega dokumenta. Urejeno.
29.8.2020 21:36:245.5.332.3262CenikV pregledu cenika so dodane kolone vrsta10-vrsta18 artikla.
27.8.2020 9:40:585.5.331.3261ProdajaPri vnosu novega prejetega naročila program avtomatično ponudi prvo skladišče (ker komercialisti včasih pozabijo vnesti skladišče).
27.8.2020 9:40:075.5.331.3261GKV pripravi XML datoteke za ePobot (slovenska verzija) je bila vgrajena omejitev za 12 pobotov na leto. Ker so letos ti 2x mesečno, je max števila pobota sedaj povečana na 52 (če bodo kdaj poboti tedenski).
27.8.2020 9:38:535.5.331.3261ProdajaPri vnosu predračuna ni delovala funkcija za povezavo prejemnika/plačnika kot v ostalih prodajnih dokumentih. Urejeno.
27.8.2020 9:34:435.5.331.3261ProdajaPri prenosu dokumenta v prodaji se v glavi ni prenesel podatek o načinu CSS. Urejeno.
27.8.2020 9:33:445.5.331.3261DobavPogKo uporabnik za pogodbo z dobaviteljem kreira opravilo, se bo v odgovornega delavca zapisal skrbnik pogodbe, v začetnika pa pobudodajalec.
27.8.2020 9:29:435.5.331.3261OSV premiku OS ima uporabnik sedaj možnost vnesti tudi opis/opombo premika.
23.8.2020 11:27:535.5.330.3259NormV normativih je na voljo nova funkcija – Vstopanje orodja.
22.8.2020 21:05:035.5.329.3257PonudPri vnosu postavke ponudbe lahko uporabnik vnese tudi predviden bonus za kupca in s tem dobi točnejši RVC. Podatek o bonusu se lahko prenese tudi z rabatne liste, ki je definirana za bonuse kupca.
22.8.2020 21:03:405.5.329.3257PrisotV analizi dnevne prisotnosti sedaj uporabnik lepo vidi prihod in število ur ter primerjavo na plan.
22.8.2020 21:01:435.5.329.3257OSVzdV analizi vdrževanja z vrtilno tabelo program ni upošteval oznake OS z registra pri predvidenih vzdrževanjih. Urejeno.
22.8.2020 21:00:115.5.329.3257DDVV pregledu DDV knjige za prejete račune v hrvaški verziji so dodane kolone za nabavo iz EU.
22.8.2020 20:59:125.5.329.3257eRacunV modulu "Analiza komunikacij za eRačune" so prav tako dodane 3 kolone, ki pokažejo, kateri standard, poštar in datoteke so bile poslane kupcu.
22.8.2020 20:58:085.5.329.3257PonudV programu je na voljo nov parameter, s katerim lahko uporabnik na ponudbo vnaša alternativne artikle. Na vsako postavko se lahko doda poljubno število alternativ, ki se ne seštevajo v skupni znesek ponudbe. Prav tako se ne prenašajo naprej v naročilo.
22.8.2020 20:55:245.5.329.3257GKPri izbiri veze pri vnosu plačila na temeljnico program upošteva filter za uporabnika. Dodan je tudi parameter, s katerim se vključi dodatna logika, da se ne moreta zapreti dve postavki, ki nimata vpisane enake lokacije.
22.8.2020 20:54:065.5.329.3257DDVUrejene stotinske razlike v XMLjih za hrvaški DDV.
22.8.2020 20:53:305.5.329.3257ProdajaČe uporabnik v glavi prodajnega dokumenta izberen način obračuna CSS za kupca, program lahko izračune potrebne podatke in jih prikaže na izpisu. Pri izdanem računu pa obračun CSS za kupce v glavni knjigi sedaj upošteva ta podatek na računu in ne samo splošne nastavitve za partnerja.
17.8.2020 10:11:275.5.328.3256ProdajaPri izbiri postavke preko veznega dokumenta v prodaji je sedaj na voljo tudi kolona Pozic.
17.8.2020 10:10:385.5.328.3256NabMatV vnosu glave prevzema materiala sem zamenjal pozicije za vnos podatkov o UCD in prevozu. Tako se sedaj UCD lahko vnese tudi na prejemnicah.
17.8.2020 10:10:245.5.328.3256KalkVPV vnosu glave prevzema VP sem zamenjal pozicije za vnos podatkov o UCD in prevozu. Tako se sedaj UCD lahko vnese tudi na prejemnicah.
17.8.2020 10:08:575.5.328.3256ProdajaPri prenosu dokumenta v prodaji s funkcijo F3 – Prenos dokumenta lahko sedaj uporabnik izbira med tremi možnostmi – kreiranje samo glave dokumenta, prenos neprenesenih postavk in prenos vseh postavk.
17.8.2020 10:07:425.5.328.3256OSVzdDNV analizi delovnih nalogov za vzdrževanje so sedaj prikazana vsa predvidena vzdrževanja – s predvidenimi urami in vrednostjo.
17.8.2020 10:05:285.5.328.3256eRačuniV buildih 3253-3255 je program pri pripravi eRačunih PDF datoteko kreiral v napačno mapo, tako da se potem tudi ovojnica ni mogla kreirati. Urejeno.
12.8.2020 12:56:365.5.327.3255eRačunČe imamo račun brez DDV (v glavi je označen izvoz/oproščen promet…), se je v eRačun SLO 1.6 na postavke vseeno zapisoval procent DDVja in znesek. Popravljeno.
12.8.2020 12:52:285.5.327.3255NarProdNova funkcija – Aktiviranje dokumenta na čakalni listi, s katerim se ponovno aktivira dokument, ki ga je skladiščnik začasno končal na PocketPISu, je na voljo tudi v prejetih naročilh.
12.8.2020 12:51:455.5.327.3255CakListaNa čakalni listi ima uporabnik novo funkcijo – Aktiviranje dokumenta, s katerim se ponovno aktivira dokument, ki ga je skladiščnik začasno končal na PocketPISu.
12.8.2020 12:50:545.5.327.3255PocketPISV modulu Izdaje v PocketPISu je dodana nova funkcija "Začasen konec", ki naročilo umakne s spiska za pocketPIS, ostaja pa na čakalni listi, dokler se tam ponovno ne aktivira.
12.8.2020 12:49:405.5.327.3255DokEmbV embalažni knjigi program ni pravilno prikazal embalaže na prejemnicah in vračilih dobaviteljem. Urejeno.
12.8.2020 12:49:075.5.327.3255KPPV knjigi opravil bo uporabnik sedaj avtomatično videl tudi odprta opravila svojih podrejenih delavcev.
10.8.2020 12:40:245.5.326.3254BlagMPPri delu z blagajno je na voljo nova funkcija – Popust na izbrane postavke. Uporabnik lahko označi samo določene postavke na računu in zanje vpiše dodaten popust.
9.8.2020 21:38:195.5.325.3253GKV oknu za izbiro veze pri vnosu postavke temeljnice je možno nastavljati filtre za uporabnike.
9.8.2020 21:36:505.5.325.3253NarProdV spisku prejetih naročil je na voljo nova funkcija – Prenos naročila na čakalno listo.
9.8.2020 21:36:195.5.325.3253NarProdV spisku prejetih naročil so sedaj na voljo dodatne kolone iz čakalne liste za pocketPIS. Tako uporabnik enostavno vidi, kaj je že v delu ali kaj je pripravljeno.
9.8.2020 21:35:285.5.325.3253CakListaV čakalni listi je onemogočeno brisanje naloga, ki je že v delu.
5.8.2020 21:25:595.5.324.3252BlagMPV pregledu blagajniških računov je vključeno iskanje s F12.
5.8.2020 21:24:085.5.324.3252NarProdV modulu Prejeta naročila so sedaj na voljo kolone o prejemniku (Ulica in Kraj).
5.8.2020 21:23:185.5.324.3252NarProdV modulu Prejeta naročila so sedaj na voljo kolone iz čakalne liste. Tako uporabnik ve, v kateri fazi se nahaja nalog za odpremo.
3.8.2020 23:06:025.5.323.3250eRačunPri pošiljanju eRačunov s pomočjo vgrajenega klienta program ni pravilno deloval, kadar je uporabnik hotel poslati XML in PDF datoteko. Urejeno.
3.8.2020 17:21:425.5.323.3249ODTemPri izdelavi temeljnice za DDV/plače/OS se včasih doda vrstica za stotinske izrvanave. Kadar ima podjetje na vseh kontih 4 in 7 označeno, da je str. mesto in/ali lokacija obvezen podatek, je to lahko problem, ker program nima definiranega SM/lok za stotinske izravnave. Sedaj lahko administrator definira, kam se v tem primeru knjižijo stotinske izravnave.
2.8.2020 11:15:395.5.322.3248eMailSMTPPri pošiljanju poročil po elektronski pošti z vgrajenim odjemalcem je dodana možnost enostavnega dodajanja datotek, ki se pošiljajo poleg generiranega poročila.
2.8.2020 11:13:345.5.322.3248ProdajaV spisku računov sem dodal 3 nove kolone (Poštar, Standard in FileTypes), v katerih je bolj pregledno prikazan definiran način pošiljanja eRačunov za kupca.
30.7.2020 10:39:455.5.321.3247UvozXLSPri uvozu z excela program ni dobro uvozil postavk, kjer je bilo v nazivu karakter '. Urejeno.
30.7.2020 10:38:365.5.321.3247PartnerŠifrant partnerjev je povezan z opravili, tako se lahko za vsakega partnerja odpre opravilo, nanj dodajo scani in dokumenti.
30.7.2020 10:37:465.5.321.3247DelLOdpiranje delovnih listov v proizvodnji je delovalo zelo počasi. Urejeno.
30.7.2020 10:35:225.5.321.3247GKV temeljnicah ni delovalo sortiranje po koloni "Naziv valute". Urejeno.
30.7.2020 10:34:565.5.321.3247GKPri izbiri veze pri vnosu postavke temeljnice je dodana kolona "SKLIC" iz prejete fakture.
30.7.2020 10:34:185.5.321.3247SistemPIS sedaj zna prebrati tečajnico Narodne Banke Hrvatske in jo uvoziti v PIS.
30.7.2020 10:33:065.5.321.3247SloFiskPri registraciji poslovnega prostora lahko administrator vnese tudi podatke o franšizojemalcu in certifikatu.
13.7.2020 8:55:325.5.320.3246PrisotDelovni urnik delavcev niso delovali, pri uporabnikih, ki so imeli definirano, da vidijo samo svoje podrejene delavce. Urejeno.
12.7.2020 11:37:565.5.319.3245DNalogV razpisu operacij za delovni nalog lahko uporabnik zaključi določene operacije in s tem onemogoči knjiženje nanje v poentaži, kljub temu, da delovni nalog še ni zaključen.
12.7.2020 11:36:505.5.319.3245GKV pregledu temeljnic v glavni knjigi je sedaj poleg kolone "Lastnik", kjer je bila zapisana šifra delavca, ki je vnašal temeljnico, dodana še kolona "Ime lastnika".
8.7.2020 21:18:395.5.318.3243OD2003Za tiste, ki boste pri plačah za maj uveljavljali refundacije za čakanje na delo in skrajšan delovni čas in imate pri kakšnem delavcu poleg refundacije še kakšno drugo refundacijo (boleznine nad 30 dni, nega), je to obvezen popravek. XML v prejšnjih buildih ni pravilen.
8.7.2020 12:35:445.5.317.3242SKanalV analitičnih karticah sem v enem zadnjih buildov ukinil možnost zapiranja dobropisa s fakturo, če je dobropis poknjižen kot negativna faktura. V tem buildu to spet dovoljujemo.
8.7.2020 9:40:495.5.316.3241PrisotUporabnik, ki ima v modulu Kartice prisotnosti vključeno pravico videti podrejene delavce, sedaj vidi tudi podrejene od podrejenih in ne samo prvega nivoja strukture nadrejenosti.
8.7.2020 9:40:395.5.316.3241PrisotUporabnik, ki ima v modulu Plan prisotnosti vključeno pravico videti podrejene delavce, sedaj vidi tudi podrejene od podrejenih in ne samo prvega nivoja strukture nadrejenosti.
8.7.2020 9:40:215.5.316.3241PrisotUporabnik, ki ima v modulu Delovni urniki delavcev vključeno pravico videti podrejene delavce, sedaj vidi tudi podrejene od podrejenih in ne samo prvega nivoja strukture nadrejenosti.
7.7.2020 10:53:545.5.315.3240SloFiskNapaka pri pripravi XML za davčno potrjevanje računov v veleprodaji. Spremenljivka za datum dokumenta ni bila inicializirana in včasih program ni mogel dobiti podatka o procentu davčne stopnje, zato ni mogel izračunati osnove iz zneska DDV. Urejeno.
6.7.2020 20:35:355.5.315.3239ArtikliV šifrantu artiklov ni deloval uvoz iz excela. Urejeno.
6.7.2020 20:33:485.5.315.3239PrisotV analizi kartic prisotnosti z vrtilno tabelo je dodan se podatek o delavniku delavca (4,6,8h dnevno).
5.7.2020 20:37:175.5.314.3238eRačuniProgram ni pravilno prebral parametrov za pošiljanje eRačunov za poslovnega partnerja, če so le-ti bili nastavljeni po novem načinu iz builda 3224. Urejeno.
5.7.2020 20:32:555.5.314.3238PrisotNadgrajena funkcija za uvoz podatkov iz prisotnosti v plače – sedaj se uvozijo tudi dodatki za popoldansko/nočno/nedeljsko delo, malica in prevoz.
4.7.2020 23:05:405.5.313.3237PrisotTudi v modulu Plan prisotnosti je na voljo funkcija F9 – stanje delavca, ki je na voljo tudi v karticah prisotnosti.
4.7.2020 23:05:055.5.313.3237PrisotV modulu Delovni urniki delavcevi je dodana funkcija za vnos odsotnosti delavca za obdobje, ki je identična tej funkciji v planu prisotnosti.
4.7.2020 23:04:505.5.313.3237PrisotV modulu Kartice prisotnosti je dodana funkcija za vnos odsotnosti delavca za obdobje, ki je identična tej funkciji v planu prisotnosti.
4.7.2020 23:04:055.5.313.3237PrisotV planu prisotnosti je na voljo funkcija F12 za hitro iskanje po imenu delavca.
4.7.2020 23:03:325.5.313.3237PrisotNov parameter za delovanje modula Prisotnost, s katerim programu določimo, na kakšen način se bodo obračunale nadure.
4.7.2020 23:02:435.5.313.3237PrisotNov parameter za delovanje modula Prisotnost, s katerim programu določimo, da je obračunan čas za malico vedno pol ure, ne glede na registracijo delavca.
3.7.2020 0:06:315.5.312.3236AnalizaArtV analizi artikla na listku "Prevzemi mat" uporabnik sedaj vidi tudi dobaviteljevo saržo (če je vključen parameter za vnos le-te).
3.7.2020 0:05:355.5.312.3236SKIFAV hrvaški verziji je spremenjen obazec OPZ Stat1 – sedaj se poroča za celotno leto in za neplačane fakture na zadnji dan leta.
1.7.2020 22:02:065.5.311.3234KadrV kadrovski evidenci je dodan nov dialog za vnos podatkov o vozilu za boniteto. Podatki se uporabljajo v iReku.
5/5 (5 Reviews)
Scroll to Top