Za obdobje:
DatumVerzijaModulOpis
27.1.2022 18:01:115.5.537.3477SistemPri uvozu tečajne liste je narejena manjša sprememba – program si shrani nastavitev za pot XML datoteke za vsakega uporabnika posebej – dosedaj je bila skupna nastavitev za vse.
26.1.2022 21:07:585.5.535.3475VirmOdpravljena napaka pri pripravi plačilnih nalogov iz knjige prejetih računov, kadar je bil sklic predolg.
25.1.2022 21:33:025.5.534.3474GKV vnosu delilnika stroškov lahko sedaj likvidator uporabi več ključev za delitev stroška po SM.
25.1.2022 13:40:275.5.534.3474PoentažaČe je vnos zapisa v poentaži narejen z dialogom za vnos režije, tudi poprava takšnega zapisal odpre isto obliko dialoga.
25.1.2022 13:39:095.5.534.3474GKVnos novega koeficienta za odbitni delež DDVja ni deloval. Urejeno.
25.1.2022 13:38:315.5.534.3474ProdajaUporabnik ni mogel dodati novega dogodka na več označenih prodajnih dokumentov hkrati. Urejeno.
25.1.2022 13:37:355.5.534.3474BlagMPV pregledu današnjih/starih računov je dodana funkcija za pošiljanje računa po elektronski pošti.
25.1.2022 13:36:455.5.534.3474BlagMPPri izdaji računa za kupca z nazivom je omogočeno takojšnje pošiljanje po elektronski pošti brez tiskanja.
21.1.2022 11:37:145.5.532.3472CenikV analizi nabavnih cenikov so dodana 3 polja : IME, IME2 in OPIS iz cenika.
19.1.2022 19:44:295.5.531.3471SpedPrenos računa za prevoz od tujega prevoznika v glavno knjigo je bil napačen. Znesek stroškov je bil zmanjšan za DDV. Popravljeno.
19.1.2022 19:39:395.5.531.3471SprCenStorno zaključitve zapisnika o spremembi cen ni deloval. Urejeno.
18.1.2022 17:48:005.5.530.3470ProizvOd builda 3460 ni deloval modul "Optimalne količine za proizvodnjo". Urejeno.
18.1.2022 17:45:155.5.530.3470AvRacunProgram omogoča izbiro čarovnika za prenos avansnega računa pri vnosu tega dokumenta. Dosedaj je bil uporabljen čarovnik, definiran v partnerju.
18.1.2022 17:43:345.5.530.3470PartnerUporabnik lahko sedaj v šifrantu partnerjev za vsakega dobavitelja določi njegov dobavni rok. Ta podatek se potem avtomatično uporabi pri kreiranju nabavnih dokumentov.
18.1.2022 17:42:095.5.530.3470OpominPri kreiranju opominov iz analitičnih kartic si program shrani datum kreiranja in datum, do katerega pripravlja poročilo.
17.1.2022 13:49:425.5.529.3469OpominDirektno pošiljanje IOP obrazcev/opominov po elektronski pošti iz modula Opomini ni delavalo pravilno, saj je manjkala priponka. Urejeno.
13.1.2022 17:49:265.5.529.3468PrisotV šifrantu dogodkov administrator nastavlja, kateri dogodki se upoštevajo pri obračunu dodatka za malico in prevoz.
13.1.2022 17:48:175.5.529.3468ProdajaPri pošiljanju nabavnega dokumenta po elektronski pošti program pošlje kopijo tudi odgovornemu komercialistu dobavitelja.
13.1.2022 17:47:575.5.529.3468ProdajaPri pošiljanju prodajnega dokumenta po elektronski pošti program pošlje kopijo tudi odgovornemu komercialistu kupca.
11.1.2022 12:54:185.5.528.3467IntIzdArtTudi na internih izdajah artiklov je omogočena evidenca embalaže.
9.1.2022 20:46:445.5.527.3463ProdajaPri vnosu artikla na prejeto naročilo program upošteva parameter, da cene veljajo po datumu odpreme.
9.1.2022 20:45:345.5.527.3463GKLočil sem nastavitev pravic za delo v analitičnih in sintetičnih karticah.
6.1.2022 23:46:025.5.526.3462VirmV predogledu specifikacije faktur za virmanski nalog je sedaj omogočeno enostavno pošiljanje tega poročila dobavitelju, ker program pri izdelavi elektronskega sporočila uporabi partnerjev elektronski naslov.
6.1.2022 23:40:275.5.526.3462VirmPri pripravi datoteke za plačilne naloge v srbski verziji je program dodal končnico XML, čeprav pripravlja TXT obliko. Urejeno.
6.1.2022 23:36:175.5.526.3462SpedV prevoznih nalogih je na voljo nova funkcija, ki omogoča kreiranje potnega naloga za voznika prevoznega naloga.
6.1.2022 23:29:295.5.526.3462ProdajaPri vnosu popusta na vse postavke sta dodani dve zadevi. Uporabnik lahko poleg popustov vnese tudi spremembo cene na postavke. Druga sprememba je pa, da lahko uporabnik označi nekaj postavk in vnese spremembo samo nanje.
4.1.2022 11:10:565.5.525.3460PNalogPri vnosu dodatnih stroškov na potnem nalogu je poleg konta/šifre prikazan tudi naziv stroška.
22.12.2021 19:58:275.5.525.3458NarMatV pregledu naročila se ni več dal naknadno na zaključen dokument vnesti datum potrjenega roka dobave. Urejeno.
22.12.2021 19:57:36DNalogHitro iskanje v delovnih nalogih išče tudi po poljih OPISKLAV, OPISKLAV2 in REGSTEV.
21.12.2021 14:23:145.5.525.3457OpominV modulu Opomini si lahko uporabnik naredi tudi IOP obrazce. Vrsta opomina mora biti v tem primeru 99.
21.12.2021 14:20:305.5.525.3457ProdajaPri vnosu novega dogodka na opravila na več izbraniih dokumentov program sedaj najprej preveri, če ima uporabnik sploh pravico do vnosov dogodka na vsako opravilo. Če nima, javi napako.
21.12.2021 14:16:555.5.525.3457GKV glavni knjigi je narejen nov modul – Šifrant vrst odbitkov za DDV – ki ga lahko uporabljajo tisti, ki si ne morejo odbijati DDVja v celoti, ampak samo delno.
21.12.2021 14:08:045.5.525.3457ProdajaBrisanje postavke na dobavnici je javilo napako, če je to bila edina postavka na tem dokumentu. Popravljeno.
19.12.2021 17:37:005.5.524.3456OD2003Še nekaj manjših popravkov pri pripravi XML datoteke za obračun plač detaširanih delavcev v slovenski verziji.
18.12.2021 12:18:065.5.524.3455PrevozPri knjiženju fakture za prevoz v GK program uporablja 2 čarovnika v odvisnosti od tega, če je strošek zapisan direktno na prevzem ali ne.
18.12.2021 12:15:475.5.524.3455BlagMPPri izdelavi blagajniškega računa lahko uporabnik vpiše/prenese elektronski naslov kupca.
18.12.2021 12:11:455.5.524.3455OD2003Pri obračunu plač v slovenski verziji za detaširane delavce je sedaj dodana možnost za obračun po 13. členu.
12.12.2021 18:49:535.5.523.3453SKAnalV rekapitulaciji analitične kartice po partnerjih so dodana polja klasifikacij partnerjev.
12.12.2021 18:47:055.5.523.3453LokSklV šifrantu lokacij v skladišču je dodana nova vrsta lokacije – 90 = manipulativna lokacija. S te lokacije uporabniki ne morejo direktno izdajati artiklov, ampak se lahko samo premaknejo na navadne lokacije.
7.12.2021 18:33:175.5.522.3452ProdajaManjši popravek pri davčnem potrjevanju v črnogorski verziji, ki pravilno pošlje račun, ki ima v glavi definiran oproščen promet.
7.12.2021 18:30:445.5.522.3452PrevozIz pregleda prejetega računa za prevoz si uporabnik lahko ogleda temeljnico, ki jo je program kreiral, ko je uporabnik zaključil dokument.
6.12.2021 22:29:205.5.521.3451KalkMPV glavi prevzema MP lahko uporabnik določi šifro čarovnika, po kateri se bo prevzem prenesel v glavno knjigo.
6.12.2021 22:28:385.5.521.3451IntrastatPri izdelavi datoteke za intrastat lahko sedaj uporabnik datoteko pripravi v stari obliki in v novi, ki bo veljala v letu 2022.
6.12.2021 22:27:435.5.521.3451eRacunNekaj manjših popravko za pripravo eRačunov v srbski verziji.
6.12.2021 22:27:075.5.521.3451BlagMPV analizi blagajniških računov z vrtilno tabelo so dodana polja ARTTEZA, ARTNETOTEZAx.
6.12.2021 22:24:455.5.521.3451SprCenV zapisniku o spremembi ce lahko uporabnik vnese tudi serijsko številko artikla, če je vključen parameter, da se zaloga vodi po povprečni ceni za serijsko številko.
4.12.2021 17:15:005.5.520.3450PISScanNova verzija program za skeniranje omogoča zaklepanje scanov.
5/5 (6 Reviews)
Scroll to Top