Za obdobje:
DatumVerzijaModulOpis
10.7.2021 16:27:405.5.467.3397TerminNapaka pri brisanju označenih postavk s terminskega plana. Urejeno.
10.7.2021 16:27:075.5.467.3397DashboardNapaka na dashboardu pri prikazu grafa. Urejeno.
8.7.2021 22:33:445.5.466.3396PocketPISPri kreiranju internega prenosa s pocketPISom bo program na interno izdajo zapisal partnerja, na čigar skladišče se prenašajo artikli.
8.7.2021 20:17:565.5.466.3396PrisotV analizi dodatkov z vrtilno tabelo v karticah prisotnosti so dodane vsote za nedeljsko in nočno delo.
8.7.2021 20:16:525.5.466.3396KartArtV skladiščni knjigi je dodana kolona z neto težo #1 artikla.
8.7.2021 20:15:585.5.466.3396DashboardV kontrolni plošči si uporabnik lahko pripravi slide show.
30.6.2021 15:37:255.5.465.3395PlanPrvPri izračunu in prenosu optimalnih proizvodnih količin na plane proizvodnje je sedaj zanka za preračun bistveno daljša, istočasno pa lahko uporabnik preračun tudi predčasno prekine.
30.6.2021 15:35:005.5.465.3395PrisotPri vrsti delovnega časa se lahko ločeno nastavi, če želimo obračunati dodatke za popoldansko/nočno dela in nedeljsko/praznično.
30.6.2021 15:31:495.5.465.3395BlagMPPri davčnem potrjevanju računov v črnogorski verziji lahko program uporablja tudi certifikat iz shrambe.
26.6.2021 12:19:265.5.463.3393NabMatV potrditvah naročil je dodana povezava na čakalno listo naročil, če podjetje pri delu uporablja tudi potrditve naročil.
26.6.2021 12:18:295.5.463.3393DashboardV kontroln plošči je omogočeno pogojno oblikovanje v podatkih, ki so prikazani v prikazu.
25.6.2021 10:27:395.5.463.3393WMSPostavke internih dokumentov, kjer se artikli prenašajo med mikrolokacijami istega skladišča, dobijo posebno oznako, da lahko uporabnik ve, kaj je bil klasičen interni prenos med skladišči in kaj samo med mikrolokacijami.
23.6.2021 17:13:295.5.462.3392KalkVPHitro filtriranje v prevzemih blaga sedaj išče tudi po dobaviteljevi številki dokumenta.
23.6.2021 17:11:375.5.462.3392KadrV vseh pregledih kadrovskih podatkov je vključena možnost priprave šablon za prilagojene izpise.
23.6.2021 17:10:465.5.462.3392ProdajaPri izbiri veznega dokumenta pri vnosu postavke si program zapomni vrsto dokumenta. Pri naslednjem vnosu avtomatično ponuja to vrsto in me več prve na izbiri.
23.6.2021 17:09:285.5.462.3392NarProdNov parameter za nastavitev dela s prejetimi naročili, ko uporabnik lahko izbere saržo z naročila blaga. Program sproti zmanjšuje razpoložljivo zalogo naročene sarže.
23.6.2021 17:07:455.5.462.3392DashboardNekaj manjših popravkov na kontrolni plošči – program upošteva nastavitve kolon, vključena je možnost avtomatskega osveževanja podatkov.
18.6.2021 17:13:105.5.461.3391ODPogNapaka pri pripravi Rek2 obrazca, če pri vrsti obračuna ni normairanih stroškov.
18.6.2021 17:12:325.5.461.3391OD2003Pri obračunu plače sta dodani dve kodi 007011 in 007012, če delavec pol meseca dela kot detaširan in pol kot navaden. V kodi se vpiše obdobje v mesecu, ko je delal eno ali drugo, da je iRek pravilen.
18.6.2021 17:11:075.5.461.3391NormV šifrantu delovnih operacij je na voljo funkcija "Kopiranje šifre", s katero lahko obstoječo šifro z vsemi njenimi podatki prenesete v novo šifro.
18.6.2021 17:10:175.5.461.3391eRacunŠe manjše spremembe za eSlog 2.0.
18.6.2021 17:09:465.5.461.3391NarPrvPrejeto naročilo in potrditev naročila kupcu se lahko s F3 prenese tudi na naročilo proizvodnji.
18.6.2021 17:09:005.5.461.3391CenikV nabavni cenik se lahko poleg osnovne cene/rabatov vnesejo tudi predvideni odvisni stroški. Ta podatek se potem upošteva pri analizi nabavnih cen v ponudbi.
18.6.2021 17:07:015.5.461.3391PrisotZa evidenco prisotnosti je pripravljena nova vrsta delovnega časa, in sicer "Deljen delovni čas".
18.6.2021 17:05:305.5.461.3391DDVV BiH verziji je urejeno knjiženje ECLa, kadar se DDV ne more odbijati. Knjiženje je klasično, kot v ostalih državah.
13.6.2021 20:32:065.5.460.3390OD2003Uvoz podatkov v plače je sedaj možen tudi iz evidence delovnih listov – pri uvozu se uporablja konverter 1.
13.6.2021 20:31:135.5.460.3390OD2003V modul Plače sem dodal funkcijo za vpis vseh potrebnih podatkov o zavezancu za obračun plač – dosedaj je to bila svoja funkcija na glavnem meniju.
13.6.2021 20:30:105.5.460.3390NarBlagKo uporabnik prenaša naročilo blaga na čakalno listo, lahko sedaj tudi kreira prevzem na začasno lokacijo, da skladiščniki s pocketPISom samo pospravijo zalogo.
13.6.2021 20:29:555.5.460.3390NarMatKo uporabnik prenaša naročilo na čakalno listo, lahko sedaj tudi kreira prevzem na začasno lokacijo, da skladiščniki s pocketPISom samo pospravijo zalogo.
10.6.2021 23:47:285.5.459.3389SKDFAIzpis izbranih knjižb v kartici partnerja v knjigi prejetih računov ni upošteval filtra. Urejeno.
10.6.2021 23:46:175.5.459.3389ObrestiPri obračunu obresti je dodan nov tip obračuna – aritmetičen 365 dni, ki vedno jemlje dnevno obrestno mero kot 1/365 letne, tudi v prestopnem letu.
10.6.2021 23:43:265.5.459.3389AvRacunV srbski verzij drugače prenašam v glavno knjigo izdano fakturo z zapiranjem avansnega računa. Posebej kreiram temeljnice za storno avansnega računa in posebej za zapiranje terjatev.
8.6.2021 22:51:465.5.458.3388PonudPri kopiranju postavk iz odložišča program ni prenesel podatkov o poreklu. Urejeno.
8.6.2021 22:50:425.5.458.3388ProdajaV vseh dokumentih prodaje je na voljo nova funkcija "Pošiljanje dokumentov po ePošti", ki deluje na podoben način kot pošiljanje eRačunov.
8.6.2021 22:49:335.5.458.3388NabBlagaPohitreno odpiranje analize podatkov z vrtilno tabelo v dokumentih nabave blaga.
8.6.2021 22:47:515.5.458.3388eBolPri ročnem vnosu bolniškega lista je omogočeno iskanje delavca.
8.6.2021 22:47:125.5.458.3388PotrNarProdDodan nov parameter za delo s programom, ki omogoča, da pri izbiri sarže v potrditvi naročila kupcu program pokaže neprenesene sarže iz potrditev naročil dobavitelja.
8.6.2021 22:45:415.5.458.3388DostavaNarejen nov modul za evidenco stroškov dostave.
5.6.2021 11:07:015.5.457.3387PISScanNov verzija program za zajem dokumentov – PISScan – ki deluje pravilno pri delu v oblaku.
5.6.2021 11:04:025.5.457.3387PrisotZa mesečni fond ur v prisotnosti lahko program upošteva delavčev plan – če pa so plani dinamični, lahko z dodatnim parametrom upošteva klasičen fond (pon-pet x delavnik delavca).
5.6.2021 11:02:525.5.457.3387PrisotPri karticah prisotnosti program sedaj za planirano število ur upošteva fleksibilen vpisan čas.
3.6.2021 23:56:305.5.456.3386PrevMatPri kreiranju UCD temeljnice pri zaključku prevzema v SLO in HR verziji program poknjiži tudi samoobdavčitev.
3.6.2021 23:47:415.5.456.3386pocketPISČe uporabnik s pocketPIS kreira rezervacijo iz prejetega naročila, program ne prenese načina plačila z naročila. Urejeno.
3.6.2021 23:46:055.5.456.3386KadrPoprava podatkov o plači delavca direktno z listka v kadrovski evidenci ni delovala. Urejeno.
3.6.2021 23:45:205.5.456.3386PrevMatSkladiščnik ni mogel vnesti količine pri popravi postavke prevzema materiala. Popravljeno.
1.6.2021 16:43:225.5.455.3385PoentažaV pregledu prijavljenih zastojev program sedaj shranjuje spremembe datumov prijav/potrditev/odprave.
1.6.2021 16:40:395.5.455.3385NarBlagV analizi naročil blaga z vrtilno tabelo je dodano polje SERSTEV – če uporabniki v naročilih uporabljajo seriijske številke.
30.5.2021 16:26:025.5.454.3384AnalizaArtV pregledu naročil artikla v analizi artikla sta na voljo koloni Datum zap in Datum zap1, kjer imate zapisan datum odpreme in datum dobave.
30.5.2021 16:25:255.5.454.3384AnalizaArtV pregledu razpoložljivosti artikla v analizi artikla je dodana kolona "Datum razp" = datum razpoložljivosti, poleg pa sta prikazani Datum zap in Datum zap1 – datum odpreme in datum dobave.
30.5.2021 16:21:465.5.454.3384KalkVPVnos postavke prevzema blaga VP – od builda 3382 polje rabat ni bilo vidno. Urejeno.
30.5.2021 16:13:255.5.454.3384SistemČe uporabnik nima pravice nameščanja vidnih polj v spisku dokumentov, potem te pravice nima tudi v pregledu dokumenta.
30.5.2021 16:11:005.5.454.3384CenikNarejena povezava med opravili in ceniki, ki omogoča dodajanje skenov na cenike.
30.5.2021 16:08:395.5.454.3384NabBlagPri prenosu prevzema blaga v GK in kreiranju UCD temeljnice – pri postavki z osnovo za DDV se sedaj zapiše tudi šifra partnerja.
30.5.2021 16:04:395.5.454.3384SKAnalPri pošiljanju opominov/IOP iz analitičnih kartic je dodana funkcija za avtomatično pošiljanje izbranih dokumentov po elektronski pošti. Uporabnik enostavno označi dokumente in zažene funkcijo.
25.5.2021 11:16:555.5.453.3383TehPosVnos postavke tehnološkega postopka za postavko ponudbe ni deloval. Urejeno.
25.5.2021 11:16:155.5.453.3383ArtikelNa artiklu se lahko definira optimistično/pesimistično planiranje proizvodnje.
23.5.2021 17:28:435.5.451.3381NabMatPri zaključevanju prevzema in kreiranja UCD temeljnice program ne jemlje več srednjega tečaja centralne banke.
23.5.2021 17:27:255.5.451.3381PlanPrvIzračun optimalnih količin za plane proizvodnje je sedaj možen iz modula "Problematika zaloge".
23.5.2021 17:26:065.5.451.3381DDVManjši popravek izvoza DDV knjig v BiH verziji za zneske vračila DDVja.
23.5.2021 17:25:085.5.451.3381NabMatPri vnosu postavke naročila materiala ima uporabnik možnost vnesti datum in datum dobave.
23.5.2021 17:24:565.5.451.3381NabBlagPri vnosu postavke naročila blaga ima uporabnik možnost vnesti datum in datum dobave.
23.5.2021 17:24:365.5.451.3381ProdajaPri vnosu postavke prejetega naročila kupca ima uporabnik možnost vnesti datum in datum dobave.
23.5.2021 17:21:435.5.451.3381BlagMPPri delu s POS blagajno je dodan parameter za prodajo bonov, ki kontroliira serijske številke bonov.
16.5.2021 17:57:505.5.450.3380NormPostavka tehnološkega postopka je lahko označena kot "opcijska". To pomeni, da je predvidena količina na razpisu operacij za delovni nalog 0. Delavci se pa na TP lahko prijavijo, če je operacija potrebna.
16.5.2021 17:56:175.5.450.3380PrevMatV pregledu prevzema materiala je na voljo tudi kolona – dobaviteljeva sarža.
16.5.2021 17:53:215.5.450.3380pocketPISv pocketPIS je na voljo nov modul – Zaloga na začasni lokaciji.
11.5.2021 20:36:235.5.449.3379NabMatDodan parameter, s katerim se prevzem materiala v GK prenese tudi na ECL temeljnico.
11.5.2021 20:36:085.5.449.3379NabBlagDodan parameter, s katerim se prevzem blaga v GK prenese tudi na ECL temeljnico.
9.5.2021 0:25:125.5.448.3378TehPosČe je vključen parameter, da se čas operacije na postopku vnaša v sekundah, mora biti labela za EM sekunda. Pri vnosu alternative je pa ostala h. Urejeno.
9.5.2021 0:24:005.5.448.3378PonudSestavnica za postavko ponudbe nima več možnosti vnosa variante sestavnice.
9.5.2021 0:23:135.5.448.3378PonudIzpis ponudbe ni deloval, če v glavi ni bilo izbrane šifre partnerja. Urejeno.
8.5.2021 12:04:365.5.447.3377SKIFAV knjigi poslanih računov je na voljo dodatna kolona – davčna številka partnerja.
8.5.2021 12:03:445.5.447.3377ArtikelDodatno ime artikla ima sedaj lahko max 100 znakov (enako kot ime).
6.5.2021 22:58:205.5.446.3376PonudV vnosu postavke ponudbe lahko uporabnik izbere šifro embalaže za postavko.
6.5.2021 22:57:465.5.446.3376ArtikelV buildu 3375 ni delovala shranjevanje embalažne količine za porabo artikla. Urejeno.
6.5.2021 22:57:175.5.446.3376DNalogV buildu 3375 ni delovala analiza porabe materiala za delovni nalog. Urejeno.
3.5.2021 15:11:465.5.445.3375SpedPrevozPri prenosu prejetega računa za prevoz program upošteva SM iz čarovnika, če ni narejenega delilnika.
3.5.2021 15:11:055.5.445.3375DNalogV analizi potreb in porabe materiala so dodane kolone KLJUC10-18 za artikle.
3.5.2021 15:10:215.5.445.3375NabBlagaV naročilih/potrditvah/prevzemih blaga VP je dodan parameter za kontrolo matičnega skladišča artikla.
2.5.2021 17:08:535.5.444.3374ArtikelV šifrantu artiklov je dodano polje PORABEMKOL – embalažna količino za porabo. Program podatek upošteva pri avtomatskem razknjiževanju materiala – zaokrožuje na to emb. količino.
2.5.2021 17:07:485.5.444.3374PoentažaOmogočena je poprava podatkov o zastojih, prijavljenih na TP.
2.5.2021 0:15:245.5.443.3373TaskPoprava dogodka ne deluje, če je bil vnesen tudi dogodek v koledar, ki pa je bil naknadno pobrisan. Urejeno.
2.5.2021 0:14:225.5.443.3373RezervacijeV modul rezervacije sta dodani funkciji za izdelavo in uvoz eDokumenta.
5/5 (6 Reviews)
Scroll to Top